This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yksilölliset työvaltaiset opintopolut

Tervetuloa "Yksilölliset, työvaltaiset opintopolut"- koulutuksen yhteiselle työskentelyalustalle!

 

Aika ja paikka

1.10., 5.11. ja 3.12.2013. Tampereella

Webinaarit osoitteessa https://tampere.adobeconnect.com/paoktoplaaja

21.10.2013 klo 14:30 - 16:00

20.11.2013 klo 14:30 - 16:00

 

Kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö

 

Tavoitteet ja sisällöt:

Henkilökohtaisten oppimispolkujen kehittäminen ja työssäoppimisen laajentaminen vaativat työelämäyhteistyön kehittämistä ja oppimisympäristöjen monipuolistamista. Miten työssäoppimista voidaan laajentaa ja monipuolistaa? Millaisia ovat työvaltaiset oppimisympäristöt? Millaisia ovat yksilölliseen ohjaamiseen perustuvat mallit? Mitä eroa niillä on ryhmäkohtaisista malleista?

Koulutus sisältää 3 lähipäivää, 2 verkkotapaamista ja käytännönläheisiä välitehtäviä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu opiskelijan, opettajan ja työssäoppimispaikan näkökulmasta
  • Ohjauksellinen opettajuus - ohjaus ammatillisen opettajan pedagogisena välineenä
  • Työelämän tukeminen ohjaustyössä
  • Oppimisympäristöjen monipuolistaminen, työvaltaiset oppimisympäristöt

Lähitapaamisten ohjelma

1.10.2013 Aiheet ja ohjelma

5.11.2013 Aiheet ja ohjelma

3.12.2013 Aiheet ja ohjelma

 

Kouluttaja

Nina Eskola nina.eskola@tampere.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tämä on Testi
anonymous   (21.10.2013 15:23)
  Reply

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muutokset osoitteessa:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/kou...
NinaEskola NinaEskola   (01.10.2013 10:39)
  Reply