This is a free Purot.net wiki
  • View:

Fant Thomas

 

 

 

Osaaminen / Vahvuus

Haaste / Kysymys / Kehittämisalue

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Koulussa on uudet tilat, työsaleja. Osa tiloista otetaan käyttöön joulukuussa. Ammattiopettajilla on hyvä mahdollisuus toteuttaa työvaltaiset oppimisympäristöt koulussa. Yhteistyö paikallisten yrityksien kanssa on hyvä ja TOP-jaksot löytyvät.

Saada vanhat oppimismateriaalit päivitetty sekä saada kaikki opettajat mukaan.

 

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

TOP Laaja verkosto sekä oma TOP Laaja malli ("heikot" ja "vahvat" oppilaat)

Miten "normi" oppilas saa yksilöllinen polku kuten hän haluaa ettei tarvitse käyttää koulun "valmiita valintoja"?

Ohjauksellinen opettajuus

Koulussamme on opettajien koulutusohjelma; Aktiivinen oppimista. Kaikki osallistuvat.

Miten opettajat voivat antaa lisää vastuuta oppilaille? (sekä haaste että kysymys)

Työelämän tukeminen ohjaustyössä

Työpaikkaohjaajien koulutus sekä työelämajaksot opettajille.

Tekniikka-alan osallistuminen

 

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username