This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mäkelä Jari

 

 

 

Osaaminen / Vahvuus

Haaste / Kysymys / Kehittämisalue

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Työskentely työsalissa runsasta.
 Kiinnostus käsillä tekemistä kohtaan.

Mikä on oikeasti tärkeää/hyödyllistä?(Hyvien työtehtävien löytäminen) Suuren ryhmän tasainen työllistäminen (kaikille ei riitä tilaa/tekemistä)

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

Tutkinnon rakenteen tuntemus melko hyvä.

Vähäinen kokemus asiassa.

Ohjauksellinen opettajuus

Perusajatus koko opettajan työssä.

Yksilöllinen ohjaus/resurssit. Aina ei aika/voimat riitä.

Työelämän tukeminen ohjaustyössä

Hyvät henkilökohtaiset suhteet työpaikoille.

Työelämän ja koulun tavoitteiden yhteensovittaminen.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username