This is a free Purot.net wiki
  • View:

Rouhiainen Kimmo

 

 

 

Osaaminen / Vahvuus

Haaste / Kysymys / Kehittämisalue

Työvaltaiset oppimisympäristöt

 

 

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

 

 

Ohjauksellinen opettajuus

 

 

Työelämän tukeminen ohjaustyössä

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username