This is a free Purot.net wiki
  • View:

Keppo Tarja

 

 

Osaaminen / Vahvuus

Haaste / Kysymys / Kehittämisalue

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Tekemällä oppiminen on hyvä opetuskeino

Tuleeko kaikki asiat opittua mitä opissa sanotaan

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

Tutkinnon tuntemus hyvä

Opettajilla tiedossa mitä missäkin työpaikassa voi suorittaa

Ohjauksellinen opettajuus

Tätä päivää

Aika ei aina tahdo riittää

Työelämän tukeminen ohjaustyössä

Hyvät suhteet työpaikoille

Koulun ja työpaikan tavoitteet kohtaa

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username