This is a free Purot.net wiki
  • View:

Pedacoach -ohjaavan opettajan tukena

Pedacoach ohjaavan opettajan tukena, Tarja-Leena Uusitalo-Vuokko
1
Likers
tuusital

Työvälineet

HUPS! ops ja hops

Hops-pohjaa olemme kehittäneet niin, että siinä on avattuna koko ops, kaksoistutkinnon suorittajilla on samassa hopsissa kahden tutkinnon tavoitteet ja suoritustavat. Hopsit näkyvät google drivessa, jossa jokainen asianosainen voi niitä kommentoida, myös top-ohjaajat.


TYÖonKIRJA -oppimisen työkalu, on kehitelty Mäntän seudun koulutuskeskuksessa muutaman viimevuoden aikana. Tarve integroida ammatillisia sekä ATTO-aineita joustavien opintopolkujen suorittajille nousi esiin sekä laajennetun työssäoppimisen että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen toteutuksessa. TYÖonKIRJA tarkoittaa tehtävä “kirjoja” joissa integroituvat opetussuunnitelmien sisällöt ATTO-aineisiin. Tehtävät ovat  ongelmalähtöisiä  ja tehtävien toteutukset tehdään blogeihin. Työkirjojat rakentuvat kolmen vuoden opintojen tavoitteiden mukaisesti niin, että aloitetaan perusteilla joita syventää harjoitukset ja erilaiset taustateorioiden syventäminen. Viimeiset tehtävät ovat soveltavia ja työelämälähtöisiä. Yrittäjyyden näkökulma on mukana kaikissa työkirjoissa.

Opettajan tehtävät

 

Opettajan tulee tuntea opiskelija, hänen oppimisvalmiutensa sekä  oppimisprosessia mahdollisesti rajoittavat tekijät.

Hänen tulee tuntea opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt laajasti

Selvittää työssäoppimispaikan valmiudet ohjaustyöhön  sekä työssäoppimispaikan mahdollisuudet ja rajoitteet oppimistavoitteiden näkökulmasta

Huolehdittava opiskelijan realistisista oppimistavoitteista HOPSia laadittaessa

Laatia hops yhdessä opiskelijan kanssa

Selvittää top-paikalle oppimistavoitteet ja niihin liittyvät aikataulut

Selvittää top-paikalle  opetussuunnitelman sisältö, arvioinnin periaatteet ja opiskelijan hopsin sisältö.

Pitää säännöllisesti yhteyttä top-paikkaan

Valvoa säännöllisesti ja riittävän usein opiskelijan ohjauksesta, sekä huolehtia siitä, että opinnot etenevät aikataulun mukaan.

 

Yksilölliset opintopolut Mskk:ssa

Pedacoachin tehtävät:

 

Auttaa ohjaavaa opettajaa analysoimaan opiskelijoiden oppimisvalmiuksia

Antaa esimerkkejä vaihtoehtoisista tavoista suorittaa tutkinnon osia

Auttaa top-paikan valinnassa

Kouluttaa top-ohjaajia tai olla opettajan tukena top-ohjaaja koulutuksessa

Olla mukana säännöllisissä tapaamisissa ja hops-keskusteluissa

Auttaa ongelmien ratkaisuissa

Auttaa erityistätukea vaativien opiskelijoiden ohjauksessa

Auttaa opettajaa löytämään kullekin opiskelijalle/opiskelijaryhmälle parhaita mahdollisia pedagogisia menettelytapoja

Auttaa erilaisten välineiden käytössä ohjausta, seurantaa ja arviointia tehtäessä.

Raportoida lähiesimiehelle sekä muille asianomaisille opettajille polutetuista opiskelijoista ja  heidän opintojensa etenemisestä

Pedacoachin tehtävä MsKK:ssa

Meillä Mäntän seudun koulutuskeskuksessa pedacoachin tehtävä koostuu ohjaavien opettajien mentoroinnista yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa ja toteutuksessa.  Tehtävässä tulee ottaa huomioon myös opiskelijoiden ohjaus sekä opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen ohjaaminen. Pedacoachin tulee tuntea hyvin työssäoppimispaikkojen mahdollisuudet sekä opetussuunnitelman tavoitteet.  Pedacoachin tehtävässä pedagisten taitojen lisäksi on tärkeää hallita hyvin vuorovaikutustaidot sekä ohjausprosessi. Pedacoachin pitää tuntea opetussuunnitelman tavoitteet sekä työssäoppimispaikat mahdollisimman hyvin. Myös avarakatseisuutta pedagogisiin menetelmiin tarvitaan.

Pedacoachin tulee olla innovatiivinen koulutuksen kehittäjä. Hänen tulee verkostoitua  sekä kehittää jatkuvasti osaamistaan erilaisten oppimisympäristöjen ja menetelmien hallinnassa. Pedacoachin keskeinen tehtävä on auttaa opettajia jaksamaan työssään sekä innostaa heitä  uusien  opetusmenetelmien käyttöönotossa. On tärkeää rohkaista opettajia, työpaikkaohjaajia jsekä opiskelijoita  uskomaan uudenlaiseen oppimisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Minulla oli vielä imovie tiedosto, mutta en osannut sitä tänne upottaa...tulossa on kunhan saan lisäohjeita viisaammiltani ; )

Vaikka en ole ollut läsnä, olen hengessä vahvasti mukana.
tuusital   (02.12.2013 20:58)
  Reply

Meillä MSKK:ssa yksilöllisiä opintopolkuja ovat oppisopimuskoulutus perustutkinnon kautta, kaksoistutkinnot, työvaltaiset opintopolut tai laajennetut top-jaksot. Meillä käytetään opetuksen järjestämiseen yksilöllistä ohjausta, vertaisoppimista, itsenäisiä oppimistehtäviä, integrointia ryhmiin sekä työssäoppimista. Vertaisoppiminen tapahtuu kokeneempien opiskelijoiden kanssa työskentelyssä. Haasteena yksilöllisen opintopolun suorittajilla on usein ryhmästä eriytyminen ja vertaistuen puuttuminen, tämä on pyritty estämään sillä että opintojen alkuvaiheessa nämä opiskelijat työskentelevät mahdollisimman paljon “omana ryhmänään”.

Oppimismenetelminä voi olla tiimityöskentely, asiakasprojektit sekä vapaaehtoistyöt, kansainvälisyys sekä myynti- ja messutapahtumat.

Osaamisen ja oppimisen dokumentointiin, tiedottamiseen sekä arviointiin käytetään mobiililaitteita sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia, kuten blogeja, google drivea, moodlea sekä facebookia. Osittain opiskelijoilla on käytössään myös ipad. Arvioinnin työkaluina käytetään myös skypea sekä conneckt pro -ohjelmaa.
tuusital   (04.11.2013 19:25)
  Reply

Onko muilla kokemuksia pedacoachin tehtävistä? Toimin pääasiassa opettajien tukena polutettavien opiskelijoiden hopsien laadinnassa.
tuusital   (04.11.2013 19:17)
  Reply