This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työelämäyhteistyön viitekehys

Laatikaa koulutuksen järjestäjän "strateginen suunnitelma" työelämäyhteistyölle

Sisältää työelämän tukemisen ja opettajien työelämäosaamisen, näiden johtamisen ja toteuttamisen

Organisaatiojohdon toimintana

Mikä on tavoite Mitä tehdään /keinot kuka tekee koska / kuinka usein
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Opettajan toimintana

Mikä on tavoite Mitä tehdään /keinot kuka tekee koska / kuinka usein
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Työnantajaedustajan toimintana

Mikä on tavoite Mitä tehdään /keinot kuka tekee koska / kuinka usein
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Työntekijäedustajan / työpaikkaohjaajan toimintana

Mikä on tavoite Mitä tehdään /keinot kuka tekee koska / kuinka usein
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username