This is a free Purot.net wiki
 • View:

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

Opintopolun yksilöllisyys ja mitä sillä tarkoitetaan?

Opiskelijan erilaiset polut

Yksilöllistämisen monet mahdollisuudet

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

Kenelle? Valitse kenelle kohdennat kehittämistehtävään liittyvän suunnittelu

 • enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat
 • nopeasti etenevät opiskelijat
 • aiemmin opintonsa keskeyttäneet opiskelijat
 • ketkä tahansa opiskelijat
 • joku muu

Lyhyt kuvaus polustasta

 • Mitä yksilöllisyys ja opintojen työvaltaistaminen tarkoittaa kyseisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kohdalla?
 • Miten toiminta eroaa yleisistä käytänteistä?
 • Mistä syystä ratkaisu on suunniteltu?
 • Kuka prosessin käynnistää ja mistä syystä?
 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

Prosessi

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettajat

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

 

 

 

 

 

 

Prosessin suunnitteluvaiheessa

 

 

 

 

 

 

Prosessin alussa

 

 

 

 

 

 

Prosessin aikana

 

 

 

 

 

 

Prosessin loppuessa

 

 

 

 

 

 

Prosessin jälkeen

 

 

 

 

 

 
Tarkoitus on, että alla olevat kysymykset huomioidaan edellisessä taulukossa tai niihin vastataan erikseen

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan (frekvenssi)?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten nämä erotetaan toisistaan? Onko osaamisen arviointiin kehitetty menetelmiä, välineitä….
 • Miten varmistetaan, että arviointi tapahtuu tutkinnon perusteiden kriteerien mukaisesti?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Muuta

 • Miten varmistetaan, että oppijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaisia asioita työvaltaisessa oppimisympäristössä?
 • Millä perustein työvaltainen oppimisympäristö valitaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään, kuka ne määrittelee?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan?
 • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (Toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee)

 

Toimintamallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö työmäärä, aika suunnitteluun, yhteistyöhön, laitteet jne.)?
  • Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
  • Mitä tämä malli vaatii rakenteilta (työnjako, työnkuva, lukujärjestyt, modulointi jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
   • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta?
   • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
   • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
   • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta
 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

 

Laajennettu työssäoppiminen Case PAO

Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluilla

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username