This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ulvi Mikko

 

 

Osaaminen / Vahvuus

Haaste / Kysymys / Kehittämisalue

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Verkkokaupan koulutusta painottu enemmän ja työssäoppimispaikat on pyritty hankkimaan verkkokauppaa ja sähköistä liiketoimintaa silmällä pitäen. Työssäoppimisen laajennukset liittyvät verkkokaupan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Kaikenlainen sähköinen liiketoiminta kehittyy vauhdilla. Esim. paikallinen urheiluliike tekee yli kolmasosan liikevaidostaan verkkokaupalla. Kuinka pysytään mukana kehityksessä ja saadaanko paikalliset yrittäjät mukaan sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

Tätä on aika vähän tehty. Lähinnä vain silloin, kun opiskelijalla on ollut aiempia opintoja ja hyväksilukuja tai opinnot eivät ole edenneet "normaalilla tavalla". Suunnittelu on ollut parin opettajan oman tekemisen varassa. Mitään suunnitelmallista ja kaikkia koskevaa ohjeistusta ei ole.

Tähän asti yksilöllisiä tapoja on kehitetty vähän kuin salaa muilta. Nyt toiminta pitää saada kaikkien opettajien työkalupakkiin. Miten tähän taipuvat 30 vuoden työuran tehneet opettajat? Tai vasta valmistuneet idealistit, joille arki ei ole vielä alkanut.

Ohjauksellinen opettajuus

Tähän on pyrittävä.

Koulumme on hyvin perinteinen, luentojen pitämiseen painottuva oppilaitos. Jopa työssäoppimisen ohjaus ja näyttöjen arviointi koetaan toisarvoiseksi työksi. Toimet, jotka olisivat ne kaikkein tärkeimmät. Tähän on saatava muutos aikaan. Siinäpä haastetta.

Työelämän tukeminen ohjaustyössä

Hyvät ja laajat suhteet työpaikoille, jolloin voi piipahtaa juttelemaan eri asioista työnantajien ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Lisää kierrettävä maakuntaa.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username