This is a free Purot.net wiki
 • View:

Esimerkkitapaukset

RIKU 17v,

Pintakäsittely-alan opiskelija

Ensimmäinen opiskeluvuosi päättyy pian. Kilpailen kansainvälisellä tasolla, lumilautailu.

 Minulla on ADHD, yläkoulu meni  kehnosti,  en viihtynyt koulussa, oli paljon muuta mielenkiintoisempaa ja varsinkin urheilu.

Aloitin ammatillisessa koulussa syksyllä 2012.

Myöhästyin jo koulun aloituksesta, olin treenileirillä 1 jaksosta puolet, joten kaikki kurssit sieltä kesken.

 2 jakso oli ATTO opintoja, silloin ihan rehellisesti  lintsasin, ei  huvittanut tulla kouluun

 3 jaksolla jäi kaikki kurssit kesken, silloin oli kilpailuja pitkin Eurooppaa ja treenejä. Tehtäviä ja tenttejä jäi suorittamatta. En saanut koulutuspäälliköltä lupaa osallistua kilpailuihin ja leireille, joten poissaolot olivat luvattomia poissaoloja.

4 jaksossa oli ammatillisia opintoja ja työsalityöskentelyä koululla, ne olivat kivoja tunteja ja sain tämän jakson kurssit kuntoon.

Nyt on 5. jakso, ja opintokorttini on täynnä SK ja HYL –merkintöjä. Suorituksia on kertynyt  4ov, joista 2ov on työssäoppimista, pintojen ulkomaalausta, maalasin tänä keväänä sukulaisen aidan. Aika masentavaa.

Haluaisin opiskella ammattiin, mutta kilpaurheilu on tällä hetkellä mun juttu, sitä on tehtävä täysillä. ATTO- opintoitoihin en saa itseäni motivoitumaan mitenkään. Pitääköhän lopettaa koko koulu.

 

Prosessi

1. Kannustetaan jatkamaan kilpaurheilua, otetaan yhteys valmentajaan ja huoltajiin sekä suunnitellaan opiskelu nelivuotiseksi.

2. Tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen ATTO-aineiden osalta.

3. Suunnitellaan muiden ATTO-aineiden integrointi työvaltaiseen opiskeluun ja urheiluharrastukseen.

4. Tutkinnon osien ja harrastuksen yhteensovittaminen (lumilautojen tuunaaminen). Tavoitteiden asettaminen (vastaavuus tutkinnon osien kanssa ja oppimisen dokumentointitapa).

5. Valinnaisaineiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

6. Työssäoppimispaikan hankinta ja työvaltaisen opiskelun aloittaminen.

7. Ohjaus ja arviointikäynnit.

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettajat

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

Hakee työssäoppimispaikkaa

Ovat tukena hakuprosessissa (auttaa löytämään soveltuvan työssäoppimispaikan)

Tukee tarvittaessa

Päättää työssäoppimisen toteutumisesta

Perehtyy tutkinnon perusteisiin ja tavoitteisiin.

 

Prosessin suunnitteluvaiheessa

Sitoutuu prosessiin

Huolehtii yhteydenpidosta huoltajiin, valmentajaan ja työpaikalle. Perehdyttää työpaikkaohjaajan opetussuunnitelman tavoitteisiin.Hoitavat osaamisen tunnustamisen.  Suunnittelee opintojen toteutuksen. Tarkistaa työpaikan sopivuuden. Tekee työssäoppimissopimuksen.

Tukee tarvittaessa

Tekee työssäoppimissopimuksen.

Perhtyy opetussuunnitelman tavoitteisiin, tutustuu opiskelijaan.

 

Prosessin alussa

Aloittaa opintonsa suunnitelman mukaan. Dokumentoi oppimistaan.

Ohjaa ja tukee opiskelijaa ja työpaikkaa. Seuraa opintojen etenemistä.

Tukee tarvittaessa

Tiedottaa työyhteisöä työssäoppijasta.

Perehdyttää opiskelijan. Ohjaa tämän opiskelua.

 

Prosessin aikana

Tekee töitä, dokumentoi oppimistaan ja tekee itsearviointia. Suorittaa mahdollisia oppimistehtäviä.

Ohjaa ja tukee opiskelijaa ja työpaikkaa. Seuraa opintojen etenemistä.

Tukee tarvittaessa

Mahdollistaa työn turvallisen suorittamisen.

Ohjaa ja seuraa opiskelijaa. Antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä.

 

Prosessin loppuessa

Antaa näytön.

Ottaa näytön vastaan ja arvioi.

Tukee tarvittaessa

Pohtii voisiko opiskelijan työllistää.

Ottaa näytön vastaan ja arvioi.

 

Prosessin jälkeen

Riku valmistuu

Dokumentoi arvioinnin.

Tukee tarvittaessa

 

 

 
Tarkoitus on, että alla olevat kysymykset huomioidaan edellisessä taulukossa tai niihin vastataan erikseen

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan (frekvenssi)?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten nämä erotetaan toisistaan? Onko osaamisen arviointiin kehitetty menetelmiä, välineitä….
 • Miten varmistetaan, että arviointi tapahtuu tutkinnon perusteiden kriteerien mukaisesti?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Muuta

 • Miten varmistetaan, että oppijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaisia asioita työvaltaisessa oppimisympäristössä?
 • Millä perustein työvaltainen oppimisympäristö valitaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään, kuka ne määrittelee?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan?
 • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (Toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee)

 

Toimintamallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö työmäärä, aika suunnitteluun, yhteistyöhön, laitteet jne.)?
  • Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
  • Mitä tämä malli vaatii rakenteilta (työnjako, työnkuva, lukujärjestyt, modulointi jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
   • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta?
   • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
   • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
   • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta
 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

 

1
Likers
TarjaHuutoniemi

NELLI, 18v

 Aloitin puutarha-alan opiskelut 2 vuotta sitten. Toinen opiskeluvuosi päättyy pian. Minulla on koossa 26ov ammatillisia opintoja ja 0ov ATTOJA.

Minulla on lukemisen ongelmaa,  vaikea keskittyä tunneilla opetukseen kun pitää samanaikaisesti kirjoittaa muistiinpanoja. Eikä koulu minua kiinnosta muutenkaan, jään mieluummin kaverin kanssa kaupungille hengaileen.

Tähän mennessä olen saanut suoritettua muutamia ammatillisia kursseja, 26ov, joista ainut minua kiinnostava kurssi oli kukka- ja puutarhakauppatoiminnot  (2ov) ja viherkasvien hoito (1ov), niistä sain kiitettävät arvioinnit, muuten arvioinnit tyydyttävää. En pärjännyt edes työssäoppimassa (10ov), olin 5 viikkoa koulun puutarhalla, arvio oli T1 ja 5 viikkoa kukkakaupassa, jossa oli kova kiire, en ollenkaan tykännyt työstä ja asiakkaista, arvio T1.

En kai ikinä saa tutkintoa kasaan!

Hoidetaan Nellille kesäksi työssäoppimispaikka läheiselle kauppapuutarhalle (8 ov). Nelli suorittaa hylättyjä kursseja ja tekee mahdollisesti näyttöjä.

Syksyllä jatketaan "rästipajalla" tms, atto-opintoja, jatko puutarhalla.

Vahvistetaan oppimistaitoja käyttämällä erilaisia oppimismetodeja.

 

Prosessi

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettajat

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

Kysyy apua

Puuttuu asiaan

Selvittää tukimahdollisuudet

 

 

Vanhempien tuki

Prosessin suunnitteluvaiheessa

Yhteistyö muiden kanssa, topipaikan haku

Selvittää tarpeet ja tavoitteet

Auttaa topipaikan haussa

Topipaikan järjestetelyt

Halukkuus

 

Prosessin alussa

Sitoutuminen

Ohjaus

 

Ohjaus

Ohjaus

 

Prosessin aikana

Sitoutuminen

Seuranta

 

 

Ohjaus

 

Prosessin loppuessa

Arviointi

Arviointi

 

 

Arviointi

 

Prosessin jälkeen

 

Hops, kirjaaminen

Hops, kirjaaminen

 

 

 
Tarkoitus on, että alla olevat kysymykset huomioidaan edellisessä taulukossa tai niihin vastataan erikseen

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan (frekvenssi)?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten nämä erotetaan toisistaan? Onko osaamisen arviointiin kehitetty menetelmiä, välineitä….
 • Miten varmistetaan, että arviointi tapahtuu tutkinnon perusteiden kriteerien mukaisesti?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Muuta

 • Miten varmistetaan, että oppijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaisia asioita työvaltaisessa oppimisympäristössä?
 • Millä perustein työvaltainen oppimisympäristö valitaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään, kuka ne määrittelee?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan?
 • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (Toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee)

 

Toimintamallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö työmäärä, aika suunnitteluun, yhteistyöhön, laitteet jne.)?
  • Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
  • Mitä tämä malli vaatii rakenteilta (työnjako, työnkuva, lukujärjestyt, modulointi jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
   • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta?
   • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
   • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
   • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta
 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

 

Katja, 17v

 

Aloitin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinnon opiskelut noin kaksi vuotta sitten. Ammatillisista opinnoista olen suorittanut kasvun tukemisen ja ohjaamisen, hoidon-ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osat. Attoaineista minulla on tekemättä enää yksi matematiikan ja yksi äidinkielen kurssi. Vapaasti valittavista tutkinnon osista minulla on tekemättä 5 ov ja lisäksi tekemättä on ns. koulutusohjelmaopinnot  30 OV. Koulutusohjelmavaihtoehdokseni olen valinnut vanhustyön.

Opinnot ovat edenneet hyvin ja opiskelu onkin ollut minulle tosi helppoa. Koulussa tosin tuntuu usein aika turhauttavalta, odotella, että hitaammin etenevät saavat tehtävänsä tehtyä. Tunneilla jää tosi paljon aikaa ihan turhaan oleskeluun. Olen innostunut tulevasta työstäni ja olenkin saanut jo kesätöitä ja viikonlopputöitä. Töitä olisi tarjolla niin paljon, että olen mietiskellyt, josko jättäisin opinnot sikseen ja menisin palkka töihin, kun niitä tarjotaan joka puolelta

 

Prosessi : Työvaltainen opintopolku, matematiikka ja äidinkieli integroituna työelämään. Vapaasti valittavat opinnot osaamisen tunnustamisella (työkokemus). Koulutusohjelmaopintojen suorittaminen oppisopimuksella.

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettajat

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

Ottaa yhteyttä

opettajaan

Ottaa yhteyttä

opiskelijaan

Opinto-ohjaus

tarvittaessa

 

Selvitetään

mahdollisuus

oppisopimukseeen

 

Oppisopimus-

toimisto

Prosessin suunnitteluvaiheessa

Opintopolku ja

aikataulu

Opintopolku ja

aikataulu

 

Opintopolku ja

aikataulu

Suunnitelma

oppisopimus-

jaksolle

Oppisopimus-

toimisto

Prosessin alussa

Ilmestyy

paikalle

Yhteydessä

työpaikkaan

 

 

Opiskelijan

perehdytys ja

ohjaus

 

Prosessin aikana

Arvioi omaa

oppimistaan

Yhteydenpito

ja palaute

 

Palautetta

opiskelijalle,

opintojen ohjausta

 

 

Prosessin loppuessa

 

 

 

 

 

 

Prosessin jälkeen

 

 

 

 

 

 
Tarkoitus on, että alla olevat kysymykset huomioidaan edellisessä taulukossa tai niihin vastataan erikseen

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan (frekvenssi)?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten nämä erotetaan toisistaan? Onko osaamisen arviointiin kehitetty menetelmiä, välineitä….
 • Miten varmistetaan, että arviointi tapahtuu tutkinnon perusteiden kriteerien mukaisesti?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Muuta

 • Miten varmistetaan, että oppijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaisia asioita työvaltaisessa oppimisympäristössä?
 • Millä perustein työvaltainen oppimisympäristö valitaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään, kuka ne määrittelee?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan?
 • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (Toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee)

 

Toimintamallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö työmäärä, aika suunnitteluun, yhteistyöhön, laitteet jne.)?
  • Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
  • Mitä tämä malli vaatii rakenteilta (työnjako, työnkuva, lukujärjestyt, modulointi jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
   • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta?
   • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
   • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
   • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta
 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

 

Janne 21v

Aloitin datanomiopinnot neljä vuotta sitten. Jaksoin käydä koulua reilun kahden vuoden ajan, jonka jälkeen lähdin armeijaan. Opinnoista ei paljoakaan jäänyt tekemättä ja armeijasta palattuani tarkoitus olikin palata kouluun, mutta siinä tulikin sitten kaikenlaista. Kaverin kanssa innostuttiin värkkäilemään tietokoneiden kanssa ja kehittelemään pelejä. Me perustettiin verkkoyhteisö, joka on kerännyt pelaajia ympäri maailman. Ollaan myyty pelejä ja mainostilaa yrityksille ja liikevaihtoa onkin kertynyt niin, että ollaan saatu elätettyä itsemme. Hauskinta tässä on kun voi tehdä töitä kaverin kanssa, olla verkkoyhteisön kautta yhteyksissä ihmisiin ympäri maailman, niin ja pelata ja kehitellä uusia pelejä. Välillä vähän harmittaa, että koulu jäi kesken, kun ei sitä tiedä vaikka joskus vielä ammattikorkeaankin haluaisi. Mulla jäi tekemättä pari ammatillista kurssia, joku enkun kurssi ja vapaasti valittavia opintoja, niin ja opinnäytetyö ja viimeinen työssäoppiminen.

Prosessi

Suunnitellaan toteutus Jannen yrityksen puitteissa kollegan kanssa

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettajat

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

Opiskelija ottaa yhteyttä

 

 

 

 

 

Prosessin suunnitteluvaiheessa

HOPS

HOPS

Opintosihteeriltä opintosuoritusote

 

 

 

Prosessin alussa

Opintojen aikataulutus

Opintojen aikataulutus

 

Opintojen aikataulutus

 

 

Prosessin aikana

Opiskelija suorittaa opintojaan

Opettaja arvioi oppimisen etenemistä

 

 

Arvioi oppimisen etenemistä

 

Prosessin loppuessa

Opinnäyte

Osaamisen arviointi

 

 

Osaamisen arviointi

 

Prosessin jälkeen

 

 

Päättötodistus

 

 

 
Tarkoitus on, että alla olevat kysymykset huomioidaan edellisessä taulukossa tai niihin vastataan erikseen

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan (frekvenssi)?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten nämä erotetaan toisistaan? Onko osaamisen arviointiin kehitetty menetelmiä, välineitä….
 • Miten varmistetaan, että arviointi tapahtuu tutkinnon perusteiden kriteerien mukaisesti?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Muuta

 • Miten varmistetaan, että oppijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaisia asioita työvaltaisessa oppimisympäristössä?
 • Millä perustein työvaltainen oppimisympäristö valitaan?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään, kuka ne määrittelee?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan?
 • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (Toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee)

 

Toimintamallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö työmäärä, aika suunnitteluun, yhteistyöhön, laitteet jne.)?
  • Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
  • Mitä tämä malli vaatii rakenteilta (työnjako, työnkuva, lukujärjestyt, modulointi jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
   • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta?
   • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
   • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
   • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta
 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tämä olisi mielestäni meillä Mäntässä helppoa, sillä integraatio atto-aineissa on merkittävä opiskelijan motivoinnissa. Myös koulutuspäällikön ehdottomuus luvattomista poissaoloista kuulostaa melko tyrmäävältä. Ohjaus prosessissa tulisi kuunnella opiskelijaa eikä syyllistää ja tyrmätä. Työssäoppimistahan voisi suorittaa muuallakin kuin lähiseudulla tai vaihtoehtoisesti etsiä top-paikka, jossa tiedetään nuoren miehen vakava harrastus ja asetetaan tavoitteet realistisesti opiskelijan aikatauluihin sopivaksi. Ottaisimme mukaan myös huoltajat, jotta tukiverkosto toimisi monipuolisesti. Laajennetun työssäoppimisen kautta opiskelijan opinnot etenesivät tavoitteiden mukaisesti. Tässä näkisin että pienissä paloissa yksilöllisesti suunnitellen päästäisiin oppimistavoitteisiin. Opiskelijan hops on tässä erityisen tärkeää rakentaa tutkinnon tavoitteiden kautta, niin että jokainen toimija tietää tarkalleen jaksottain oppimistavoitteet ja arvioinnin kriteerit.
  Reply
1
Likers
NinaEskola

Pohdi, millaisia muutoksia rakenteissa / käytänteissä pitäisi tapahtua tai mitä työkaluja pitäisi kehittää ja millaista osaamista omassa organisaatiossasi pitäisi vahvistaa, jotta esimerkkitapauksen mukainen raktaisu olisi mahdollista toteuttaa.

Pohdi, mitkä rakenteet tai käytänteet, mitkä työkalut ja mikä osaaminen omassa organisaatiossasi tukee esimerkkitapauksen opintopolun mukaisen ratkaisun toteutumista