This is a free Purot.net wiki
  • View:

"Case" Horaca-ala ja atto

Opiskelijan suoritukset

 

 

 

Laajuus

Suoritettuna

Suoritustapa

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov

 

 

 

 

 

Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen

20 ov

14ov

Työpaikalla + näyttö

 

Lounasruokien valmistus

20 ov

20 ov

 

 

Annosruokien valmistus

10ov

-

Työpaikalla + näyttö

 

Suurkeittiön ruokatuotanto

10ov

-

työpaikalla + näyttö

 

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

10ov

-

Työpaikalla + näyttö

 

Henkilöstöravintolapalvelut

10 ov

 

2ov

Työpaikalla + näyttö

 

Kahvila- ja pikaruokapalvelut

10ov

10ov

 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20ov

 Pakolliset 16ov

 

 

 

 

 

Äidinkieli

4ov

4ov

 

 

Toinen kotimainen kieli, Ruotsi

1ov

1ov

 

 

Vieras kieli, a-kieli englanti

2ov

1ov

Asiakaspalvelu. Tentti

 

Matematiikka

3ov

-

Suoritustapa? Ideoita

 

Fysiikka ja kemia

2ov

-

Suoritustapa? Ideoita

 

Yhteiskunta ja työelämätieto

1ov

1ov

 

 

Terveystiet

1ov

1ov

 

 

Liikunta

1ov

1ov

 

 

Taide ja kulttuuri

1 ov

1ov

 

Valinnaiset 4 ov

Äidinkieli, suomi valinnainen

1 ov

1ov

 

 

Vieras kieli engl. valinnainen

Riding Texts

1ov

-

Englanninkielisten tekstin luku netistä

uutiset, arvostelut, ohjeet, runot?

 

Taide ja kulttuuri valinnainen

1 ov

1ov

 

 

Yritystoiminta

1 ov

1ov

 

 

 

 

 

 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov

 

 

 

 

 

Hevostalous

 

10ov

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meidän opiskelija suorittaa opintoja työpaikalla ja tekee näytöt aina jaksojen jälkeen.Tämä puoli opinnoista on aivan kunnossa.

 Mutta miten työpaikalla voisi suorittaa ATTo-aineita (pakollisia) kuten esim matematiikan, fysiikan ja kemian? Oppiminen kun pitäisi olla sellaista, että se antaisi eväitä jatko-opiskeluunkin. Ei riitä matikan opiskeluksi pelkkä hintalaskelma jos perusteetkin ovat jo hakusessa. Miten työpaikalla opiskellaan murtolukuja, laskujärjestystä jne, niin tehokkaasti, että se täyttää OPS.in vaatimukset?

Sama kysymys fysiikan ja kemian osalta. Keittiössä tapahtuu paljon asioita, jotka liittyvät näihin oppiaineisiin, mutta miten oppiminen todennetaan. Jos pidetään koe, niin miten voidaan olla varmoja, että opiskelija aivan vain yksikseen oppii asioita? Onko aiheellista, että opiskelija lukee asioita ja sitten tenttii, vanhaan malliin? Antakaa vinkkejä!!!

Tarja Keppo ja Arja J-K

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username